top of page

להיות בחופש - האם אפשרי ללא גבולות?

בתהליך האימון השלב הראשון הוא לצאת לחופשי מאמונות ומחשבות מעכבות. לאחר מכן לפעול ולהתקדם למטרה ממקום של חופש.

מהו החופש? מהו החופש שהפך לערך חברתי עליון בחברה המערבית? אחת ההגדרות היפות של חופש היא "להיות בשלווה ורגיעה דינמית במצבים משתנים של המציאות". בגישה זו מתמקד הדגש על החופש ממחשבות שיוצרות רגשות מעכבים שמשתלטים עלינו כמו דיכאון, תסכול, כעס מוגזם ועוד. במצב זה אנו משועבדים לרגשותינו ונוטים לשיתוק בעשייה. כשאנו ברגיעה אנו בהירים במחשבה, יצירתיים ושואפים לגדול ולצמוח בהתאם לייעוד שלנו. אז איך יוצאים לחופשי? כיצד נתרגם זאת למתאמן שהחליט לפתוח דף חדש בחייו, נפרד מעבודה מתישה ונצלנית, ממערכת יחסים עכורה ועוד? אחת המטרות החשובות באימון לאחר השחרור מעבדות, להכין את המתאמן לחיי החופש. הוא השתחרר מאמונות ומחשבות שבנו את מהותו ועתה חשוב לסייע לו לבנות מערכת אמונות ומחשבות מקדמות. אחד האמצעים היעילים ליישום חיי החופש הוא לאמץ את הגישה שהחופש מצוי בתוך הגבולות. מתאמנים רבים מרגישים שהחופש מצוי במקום בו "עושים מה שרוצים, מתי שרוצים, איפה שרוצים ועם מי שרוצים". כאשר הם נתקלים בגבולות הקיימים כמו כוח משיכת כדור הארץ, או חוקי קהילה ומדינה, חוקי רוח כמו נתינה וקבלה הם מעלים מחשבה של "אבדן החופש". הם לא יכולים לעשות כל מה שהם רוצים כי הגבולות מונעים מהם. הגדרה מדויקת של בניית החופש "לעשות כל מה שאני בוחר בתוך המסגרת של חוקי הקהילה, חוקי הטבע והרוח והערכים האישיים שלי", מאפשרת רגיעה ושלווה במקום תסכול וכעס. לסיכום: הפניית המתאמן לבדוק את החופש בתוך הגבולות במקום לחפשו מחוץ לגבולות יעניקו שלווה ורגיעה ויאפשרו לקבל ולאהוב את מה שיש. בתוך השלווה והרגיעה קיימים הרגשות הבסיסיים ונגזרותיהם כמו עצב, שמחה, פחד וכעס. בהוויה של חופש המתאמן מנהל את רגשותיו. כאשר מאבדים את החופש, הרגשות מנהלים את המתאמן. חופש: "להיות בשלווה ורגיעה דינמית במצבים משתנים של המציאות" השגת החופש: "לעשות כל מה שאני בוחר במסגרת גבולות חוקי הטבע והרוח, חוקי הקהילה וערכים אישיים" טיפ ראשון לאימון בתזונה: "הצלחת היא הגבול בכל ארוחה"


Yorumlar


bottom of page